x

2 Etaptan oluşan KAVANİUM KÖRFEZDE 14.Parselde 5 Blokta 168 aile yaşamaya başlamıştır...
Detay>

16. Parselde 11 Bloktan 348 dairede yaşam 2014 Mart Ayında başlayacaktır...
Detay>


North Cyprus Property Недвижимость Северного Кипра